Animačný program

Inšpiráciou pri tvorbe nášho animačného programu „Cez zážitok k poznaniu“ nám boli samotné deti. Vzájomná spolupráca, trpezlivosť, vytrvalosť, aktívny pohyb či radosť z objavovania sú súčasťou každého dňa našej školy v prírode. Program je vyskladaný zo štyroch poobedí a jedného večerného programu, ktoré sme tvorili v nadväznosti na prierezové témy, ako sú osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia či regionálna a tradičná ľudová kultúra. Animačný program Cez zážitok k poznaniu získava hodnotu aj vďaka odborným garantom, ktorí vedú jednotlivé časti animačného programu.

Počas štyroch dní sa na škole v prírode deti dotknú štyroch oblastí.

  • Pod vedením profesionálnych trénerov rozhýbu telo v prírodnej telocvični. Rozvinú a zdokonalia pohybovú gramotnosť so zameraním na všeobecnú gymnastiku, atletickú prípravu, kick box, základy horolezectva obohatené o poznatky horskej záchrannej služby a canisterapiu.
  • Upevnia vzťah s prírodou a pochopia dôležitosť jej ochrany. Program zastrešujú skúsení wildwatcheri, zoológovia a lesníci, ktorí sú členmi rôznych združení a osobne sa podieľali na projekte záchrany tatranského kamzíka, hlucháňa hôrneho a iných. Zažijú terénnu exkurziu v prírode s výkladom o lese, lúkach a liečivých rastlinách. Nahliadnu do tajov prírodnej lekárne a naučia sa pripravovať liečivé elixíry pre dušu aj telo.
  • Vďaka sprievodcom prostredníctvom miestnych legiend a povestí spoznajú blízke okolie, všetky zaujímavé miesta a nazrú aj do histórie. Rozvinú svoju národnú a kultúrnu identitu. Vďaka domácim sprievodcom sa dozvedia aj pikošky, ktoré nenájdu v žiadnej literatúre.
  • S kamarátmi v tíme pochopia dôležitosť každého člena, otestujú svoju vytrvalosť, trpezlivosť a schopnosť vzájomnej spolupráce. Netradičné aktivity zaručia úsmevy a hlasný smiech všetkých detí.
  • Večerná diskotéka so zábavným programom je príjemným osviežením týždňa na Liptove a možnosť pre pedagógov upevniť vzťah so svojimi žiakmi aj pri takejto uvoľnenie atmosfére.